هفته نامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی 9 دی

ضمیمه شماره : 215 / 1394/10/19
 • صفحه اول

  1

 • تحلیل

  2

 • گفتگو

  3

 • نقشه راه

  4

  5

 • تحلیل

  6

 • گفتگو

  7

 • صفحه آخر

  8

ویژه نامه | آرشیو
 
 
 
 
 
 
 
 • وقتی میگوئیم الگوی ایرانی - اسلامی یعنی یک نقشه جامع، بدون نقشه‌ جامع، دچار سردرگمی خواهیم شد. پرینت
 • حرکت به سمت اهداف عالیه انقلاب اسلامی پرینت
 • احکام فرهنگی برنامه های میان مدت فاقد نظریات پشتیبان است پرینت
 • تولید الگوی پیشرفت اسلامی چه ضرورتی دارد؟ پرینت
 • اهمیت شناسایی عدم توازن های فرهنگی بیش از عدم توازن های اقتصادی است پرینت
 • چرا رهبر انقلاب تحقق اهداف برنامه ششم را زمینه ساز تحقق «الگو» می دانند؟ پرینت
 • مجلس بر سر دو راهی پرینت
Page Generated in 0/5342 sec