printlogo


آمارهای غلط حسن روحانی از بودجه عمرانی تا اشتغال زایی بر خلاف گزارش رسمی مرکز آمار ایران
اختلاف مرکز آمار روحانی با مرکز آمار ایران

حسن روحانی رئیس‌جمهور   در دانشگاه تهران بودجه عمرانی سال ۹۱ را به‌غلط ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.  حسن روحانی رئیس جمهور   در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران گفت: "کل بودجه  امسال ما 320 هزار میلیارد تومان است و این رقمی نیست. همچنین بودجه عمرانی ما خیلی نسبت به سال 91 که 10 تا 11 هزار میلیارد تومان بوده بیشتر شده و به 62 هزار میلیارد تومان رسیده است".
رئیس جمهور پیشتر هم از افزایش بودجه عمرانی به 62 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 96 به‌عنوان یک رکورد یاد کرده بود.
در حالی حسن روحانی بودجه عمرانی سال 91 را 10 تا 11 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و آن را در مقایسه با رقم بودجه 62 هزار میلیارد تومانی بودجه 96 بسیار پایین می‌داند که ظاهراً تیم اقتصادی دولت آمار غلط به رئیس جمهور می‌دهند.
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی و قانون بودجه سال 91، رقم بودجه عمرانی در سال 91 بیش از 39 هزار و 745 میلیارد تومان بوده است، نه 11 هزار میلیارد تومان.
در ضمن اگر منظور رئیس جمهور بودجه عمرانی محقق‌شده بوده نه مصوب، که در این خصوص باید گفت، مقایسه بودجه عمرانی محقق شده سال 91 با رقم پیشنهادی 62 هزار میلیارد تومانی سال 96 از اساس غلط است و دولت روحانی در تحقق بودجه‌های عمرانی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به دولت‌های قبل داشته است.
علاوه بر این، طبق گزارش بانک مرکزی، رقم تحقق‌یافته بودجه عمرانی سال 91 هم بیش از 15 هزار و 227 میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد رقم اعلامی رئیس جمهور غلط است.
طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، دولت یازدهم از سال 92 تا کنون مجوز تخصیص بیش از 205 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را داشته ولی در عمل تنها 93 هزار میلیارد تومان از این رقم را اختصاص داده است.
آمار غلط درباره اشتغال
از سوی دیگر، در حالی حسن روحانی رئیس‌جمهور   بار دیگر ادعای ایجاد بیش از ۲میلیون شغل خالص در دولتش را تکرار کرده که گزارش رسمی مرکز آمار ایران خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.  حسن روحانی رئیس جمهور   در مراسم 16 آذر در دانشگاه تهران اعلام کرد که این دولت در سه سال گذشته سالانه بیش از 700 هزار اشتغالزایی خالص داشته است ولی دولت قبل در 5 الی 6 سال اشتغالزایی خالصش تقریباً صفر بوده است.
در حالی حسن روحانی   مدعی ایجاد بیش از 2 میلیون شغل خالص در دولتش شده که پیشتر هم مدعی ایجاد 2.4 میلیون شغل خالص در دولت تدبیر شده بود، ولی گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران این ادعا را مردود می‌داند و مشخص نیست چرا رئیس جمهور در جلسات رسمی آمارهای خلاف واقع را مکرر اعلام می‌کند.
بر اساس نتایج چکیده طرح آمارگیری نیروی کار در سال 91، تعداد جمعیت فعال اقتصادی در این سال حدود 24 میلیون و 105 هزار و 506 نفر است، همچنین تعداد جمعیت بیکار 2 میلیون و 944هزار و 158 نفر است.
همچنین آمارگیری نیروی کار در سال 92 نشان می‌دهد، تعداد جمعیت فعال اقتصادی حدود 23میلیون و 834 هزار و 551 نفر و تعداد افراد بیکار در این بازه زمانی 2 میلیون و 488 هزار و 372 نفر است که میزان شاغل در این سال 21 میلیون و 346 هزار و 179 نفر است.
مقایسه آماری تعداد شاغلان سال 91 و 92 بیانگر این موضوع است که در سال 92 حدود 184 هزار و 831 نفر به جمعیت  شاغل در کشور افزوده شده است.
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 93 نیز نشان می‌دهد، تعداد جمعیت فعال در این سال 23میلیون و 818 هزار و 469 نفر و تعداد بیکار 2 میلیون و 514 هزار و 166 نفر است و تعداد افراد شاغل در این سال 21 میلیون و 304 هزار و 303 نفر است.
مقایسه آماری تعداد شاغلان سال 92 و 93 بیانگر این است که در سال 93 حدود 41 هزار و 876 نفر از تعداد شاغلان در سال 93 کم شده است، یعنی 41 هزار و 876 نفر از شاغلان موجود شغل خود را از دست داده و در صف بیکاران قرار گرفته‌اند.
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 94 نیز نشان می‌دهد 24 میلیون و 701 هزار و 177 نفر جمعیت فعال در این سال و تعداد بیکاران 2 میلیون و 729 هزار و 092 نفر است که تعداد افراد شاغل در این سال 21 میلیون و 972 هزار و 85 نفر است.  همچنین مقایسه آمار تعداد شاغلان در سال 93 و 94 با توجه به اینکه تعداد شاغلان از 21 میلیون و 304 هزار و 303 نفر در سال 93 به 21 میلیون و 972 هزار و 85 نفر در سال 94 رسیده است یعنی 667 هزار و 782 نفر در سال 94 به تعداد شاغلان افزوده شده است.
بنابراین، طبق گزارش مرکز آمار ایران طی سالهای 92 تا 94 در مجموع 811 هزار اشتغال‌زایی خالص صورت گرفته که با ادعای ایجاد دو میلیون و 400 هزار شغل اختلاف فاحش 1.6 میلیون نفری دارد. البته ممکن است که وزیر کار آمار اشتغال‌زایی فصل بهار 95 را هم به آمار قبلی اضافه کرده باشد که هرچند به‌لحاظ کارشناسی مقایسه آمار سالانه با فصلی ایراد دارد، ولی با فرض افزودن 750 هزار شغل ایجاد شده در بهار 95 به آمار سه سال گذشته، باز هم اختلاف 850 هزار نفری در آمار اعلامی دولت با گزارش مرکز آمار ایران وجود دارد.


Page Generated in 0/0062 sec