printlogo


قانون اقدام متقابل مجلس در نقض برجام باید زود اجرا شود

حجت الاسلام قاسم روانبخش عضو هیات علمی موسسه امام خمینی هفته گذشته بمناسبت روز دانشجو در سخنانی گفت: اینکه امروز داد و بیداد آمریکا بلند شده است بخاطر رشد قرآن است و مسئله هسته ای مسئله اصلی نیست. آنها می بینند که وعده های قرآن در امور مختلف محقق شده است. آمریکا علاوه بر منطقه در تحریم ها نیز شکست خورده است.
این عضو هیات علمی موسسه امام خمینی در توضیح وعده دیگری از جانب خداوند گفت: خداوند در دو آیه از قرآن درباره "مقالید" یعنی "کلید" صحبت کرده است. یکی در آیه 12 سوره "شورا" و دیگری در آیه 63 سوره "زمر". خداوند در این آیات می فرماید کلیدها دست خداست. کسانی که نشانه های خدا را قبول نداشته باشند خسران می بینند.به کسانی که می گویند "کلید حل مشکلات دست ماست" به استناد این آیات نمی توان تکیه کرد.
در حدیث قدسی خداوند پس از سوگند های بسیاری می فرماید: بدون شک امید کسانی که بغیر از من امید ببندند را قطع خواهم کرد و آنها را بین خلایق خوار و ذلیل خواهم نمود.
امروز دانشگاه ها را به روی منتقدان برجام بستند زیرا که نمی خواهند از این خسارت محض سخنی به میان آید. علاوه بر توقف هسته ای و از دست رفتن اعتبار ایران در مجامع، 60 میلیار دلار نیز خسارت به ایران وارد شده است.
 وزیر خارجه در دانشگاه به دانشجویان می گوید: "نباید آمریکا را دست کم بگیرید"!. شما دانشجویان باید با قرآن جواب این حرف ها را بدهید و به آنها بگویید رمز کار کردن "کلید" تقواست.
بند 3 قانون اقدام متقابل مجلس در موضوع نقض برجام باید هرچه زودتر اجرا شود و چیزی که قانون است نیاز به طرح سه فوریتی ندارد.


Page Generated in 0/0054 sec