printlogo


گزارش مستند 9دی از گران شدن 51 درصدی مواد خوراکی در دولت یازدهم
دولت روحانی جیب مردم را خالی کرد

گروه اقتصاد 9دی- بانک مرکزی در تازهترین گزارش خود از گران شدن 51 درصدی مواد خوراکی از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال 1395 خبر داد.

حسن روحانی رئیس جمهور سه سال و هفت ماه پیش در اولین نشست خبریاش، گفته بود، “معیار اصلی تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار”، حرفی که امروز، مردم علیرغم تک رقمی شدن نرخ تورم، بیش از پیش صحت آن را تصدیق و مفهوم آن را درک میکنند.

حسن روحانی رئیس جمهور در اولین نشست خبری پس از انتخابات ریاست جمهوری که 15 مرداد سال 92 برگزار شده بود، در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت اقتصاد کشور در زمان تحویل گرفتن دولت گفت: “در طول 100 روز اول همکارانم در بخشهای مختلف همکارانم آمار و ارقام را صادقانه به مردم خواهند گفت. البته کم و بیش نخبگان و مردم از آمار خبر دارند. معیار اصلی تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار.”

در آن روزی که حسن روحانی معیار اصلی تورم را جیب مردم و نه آمار بانک مرکزی و مرکز آمار بیان کرده بود، البته نرخهای تورم بالای 30 درصدی هم به خوبی گویای جیب مردم و کاهش شدید قدرت خرید آنها بود، ولی امروز که سه سال و اندی از آن روز گذشته، علیرغم گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار از تک رقمی شدن نرخ تورم، مردم به شدت از سختتر شدن معیشت، کاهش قدرت خرید و جیبهای تقریباً خالی مینالند و وقتی از آنها درباره تک رقمی شدن تورم میپرسی، پاسخ میدهند، “معیار تورم جیب من است نه آمار بانک مرکزی.”

رکود گستردهای که طی سالهای اخیر اقتصاد کشور را درگیر خود کرده، هر چند کاهش تورم را به دلیل افت قابل توجه تقاضا به دنبال داشته، ولی از جانب دیگر کسب و کارها را کسادتر کرده و موجب افت محسوس درآمدها شده است. در این بین حقوق بگیران به ویژه قشر کارگر هم از تأمین نشدن خواسته خود در خصوص افزایش عادلانه دستمزد سالانه به گونهای که قدرت خرید از دست رفته آنها را جبران کند، خبر میدهند.

گزارشهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان میدهد، طی سالهای اخیر قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی علیرغم کاهش تورم رشد فزاینده داشته، سطح رفاه مردم تنزل پیدا کرده و در یک کلام معیشت سختتر و فقرا فقیرتر شدند.

حال که در سال پایانی دولت حسن روحانی هستیم و چند ماه بیشتر به پایان دولت یازدهم نمانده، جا دارد از آقای رئیس جمهور سؤال کنیم که آیا هنوز همانند سه سال پیش معتقدند، “معیار اصلی تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار”؟

 

 گزارش بانک مرکزی

بر اساس گزارش بانک مرکزی، لوبیا سبز با 149 درصد، رکورددار گرانی در دولت حسن روحانی بوده است. هر کیلوگرم لوبیاسبز در ابتدای دولت یازدهم حدود 2200 تومان فروخته میشود که در پایان سال 95 قیمتان به حدود 5480 تومان رسید.

کره در رتبه دوم گرانی در دولت یازدهم قرار دارد که قیمت آن در این مدت 136 درصد افزایش داشته است. هر کیلو کره در ابتدای دولت یازدهم 12000 تومان بود که با رشد بیش از دو برابری در پایان سال 95 به 28300 تومان رسید.

گوجه فرنگی با 94 درصد گرانی، در رتبه سوم مواد خوراکی در دولت حسن روحانی قرار دارد که قیمت آن از هر کیلو 1880 تومان به 3645 تومان رسیده است.

برنج ایرانی درجه یک با 75 درصد، برنج ایرانی درجه دو با 74 درصد، نخود با 71 درصد و تخم مرغ با 69 درصد، در رتبههای بعدی گرانی در دولت حسن روحانی قرار دارند.

لازم به ذکر است حسن روحانی بر تکرقمی شدن تورم مانور گستردهای میدهد و آن را یکی از دستاوردهای دولت خود میداند.

  مغایرت آمار بانک مرکزی و مرکز آمار درباره نرخ تورم

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: آماری که بانک مرکزی، مرکز آمار، مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین وزارت اطلاعات درباره تورم ارائه کردهاند مغایر یکدیگر است.

 سید حسن حسینی شاهرودی با اشاره به ارائه گزارشی از عملکرد بودجه سال ۹۵ توسط دولت گفت: یکی از مشکلات اساسی در کشور ارائه آمار است، چرا که آمار از مبادی مختلف و متفاوت از یکدیگر بیان میشود.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، افزود: آماری که بانک مرکزی، مرکز آمار، مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین آماری که اخیراً توسط وزارت اطلاعات ارائه شده مغایر یکدیگر هستند.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه آمار تورم در سال ۹۵ از ۶.۸ درصدی اعلامی دولت تا ۱۱ درصد اعلامی سایر دستگاهها مشاهده شده است، ادامه داد: تورم به هر میزان و یا عددی که اعلام شده صفر یا ۲۰ درصد اثر کاهش تورمی آن در سفرههای مردم مشاهده نشده است، در حالی که مردم باید این کاهش تورم را در زندگی خود احساس کنند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مردم برای تأمین نیازمندیهای اولیه خود با مشکل روبه رو هستند، یادآور شد: گاهی در تدوین آمار در برخی ایام از گزینههایی که میتواند نرخ تورم را کاهش دهد، استفاده میشود، همانند بخش اجاره و رکود مسکن که در سبد خانوار عدد درشتی است.

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه آمار واقعی زمانی باید اعلام شود که مردم احساس کنند که تورم کنترل شده و افزایش غیرمتعارفی نداشتهایم، افزود: فعالیتهای اقتصادی دولت در سنوات گذشته قابل تقدیر است، اما اتفاقات ویژهای در سال گذشته رخ نداده که گفته شود، کاهش تورم در سبد زندگی مردم احساس شده است.

 


Page Generated in 0/0048 sec